PRIVACYVERKLARING

Inleiding.

Innerhealing vind uw privacy net zo belangrijk als jij.

Innerhealing en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst de Belgische wet van 8 december 1992 (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is die de Privacywet zal vervangen.

Innerhealing gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Protection Data Regulation (GPDR).

In de privacyverklaring wilt Innerhealing u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom Innerhealing uw persoonsgegevens verwerkt. Daarbij tracht Innerhealing de verzameling van persoonsgegevens te beperken tot datgene wat nodig is voor de goede werking van de website en dienstverlening. Ook neemt Innerhealing passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Verder vraagt Innerhealing om uitdrukkelijke toestemming in gevallen waarin uw toestemming wettelijk vereist is omtrent gegevensverwerking. Tot slot respecteert Innerhealing uw recht om de persoonsgegevens, die Innerhealing van u verwerkt, in te zien, te corrigeren of te verwijderen en eventuele andere rechten, die u op grond van de toepasselijke privacywetgeving heeft.

Indien u vragen heeft bij de privacyverklaring dan kan u met Innerhealing contact opnemen:

Innerhealing

Tervantstraat 221

3583 Beringen

info@innerhealing.be

+32 476 267 555

Reikwijdte van de Privacyverklaring.

De Privacyverklaring gaat over de (online) verzameling en opslag van gegevens voor Innerhealing (innerhealing.be). Het gaat specifiek over de soorten informatie die Innerhealing van u verzameld terwijl je de website ‘innerhealing.be’ of de aangeboden diensten en/of programma’s (zowel betaald als gratis) gebruikt, en hoe Innerhealing die informatie gebruik en verwerk.

Door gebruik te maken van de website ‘innerhealing.be’ aanvaard je dat Innerhealing de gegevens registreert om uw ervaring klantvriendelijker te maken.

Hieronder volgt er uitleg hoe Innerhealing omgaat met informatie van bezoekers, klanten, wanneer iemand zijn/haar gegevens invult op de website, …

Hoe worden uw gegevens gebruikt.

De informatie die van u wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt: om uw ervaring te personaliseren, om de website te verbeteren, om klantenservice te verbeteren, om (betaal-) transacties te kunnen uitvoeren, om e-mails te kunnen versturen, om toegang te kunnen verlenen tot aangeschafte diensten en/of programma’s, om toegang tot aanvullende inhoud (zowel betaald als gratis) van een bepaald programma of dienst te kunnen toekennen.

Innerhealing mailt je om de diensten of programma’s die je hebt gekocht te leveren, zoals de boekingslink(s) met bijhorende bevestigings- en herinneringsmails voor het inplannen en efficiënte verloop van uw individuele sessie(s) in de agenda, de (eventuele) factuur en updates.

Innerhealing mailt je (als je geen dienst of programma hebt gekocht) uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven via één van de formulieren op de website, de nieuwsbrief met updates, informatie & inspiratie.

Innerhealing mailt je als je dit expliciet hebt aangevraagd voor de blog-/vlogposts (van zodra een nieuwe blog(s)/vlog(s) online komt te staan ontvang je via mail de link(s) naar de recent gepubliceerde blog-/vlogposts) waarvoor je ingeschreven hebt.

Innerhealing gebruikt uw gegevens om je (eventuele) support en informatie te geven bij diensten en programma’s die je hebt gekocht.

Innerhealing mailt je mogelijk ook om je feedback te vragen over de diensten en programma’s.

Verwerking persoonsgegevens.

Om uw inschrijving(en) voor de blog-/vlogposts, nieuwsbrief of om je bestelling van de diensten en/of programma’s zo soepel mogelijk te laten verlopen, heeft Innerhealing gegevens van je nodig.

Innerhealing verzameld of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan die die worden beschreven in de Privacyverklaring tenzij Innerhealing vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan Innerhealing stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruikt Innerhealing uw e-mailadres, voornaam en familienaam om je nieuwsbrieven te sturen met informatie en inspiratie. Wanneer je klant wordt/bent bij Innerhealing, dan vraagt Innerhealing je bij de eventuele boeking van de bestelde sessie(s) behorende bij de diensten en/of programma’s die je aankocht, ook om je eventuele Skype-gegevens (Skype-naam) en telefoonnummer, dit om de sessies op een zo vlot, aangenaam en ondersteunend mogelijke manier te kunnen laten verlopen en begeleiden.

Door de website te bezoeken, ga je akkoord met de Privacyverklaring en Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de website. Ook wanneer je offline gegevens met Innerhealing deelt, ga je akkoord met de Privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens of informatie wordt er verzameld?

Als je je aanmeldt om de blogs/vlogs, videoserie, nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen of je aanmeldt voor een andere vorm van inspiratie, of wanneer je een vraag stuurt via het contactformulier op website, dan vraagt Innerhealing u uw gegevens met Innerhealing te delen, zoals je voornaam, familienaam en e-mailadres. Wanneer je via de website een bestelling plaatst voor een dienst en/of programma dan word je doorgelinkt naar een pagina waar om je betaal- en boekingsinformatie gevraagd zal worden.

Je kunt de website zelf altijd anoniem bezoeken, want Innerhealing verzameld geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt, tenzij je ze vrijwillig zelf met Innerhealing hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven, blog-/vlogposts, videoserie en informatie te ontvangen.

Innerhealing maakt gebruik van een e-mailsysteem voor de verwerking van formulieren, het versturen van weggevers, blog-/vlogposts, nieuwsbrieven en informatie. Dat betekent dat dit e-mailsysteem uw gegevens ook ontvangt. Zij zijn uiteraard eveneens gebonden aan de Europese Privacywetgeving (AVG/GDPR) en zullen uw gegevens dan ook zo behandelen.

Wanneer je een dienst of programma aanschaft en je hiervan (op aanvraag) graag een factuur wilt, vraagt Innerhealing naast je voornaam, familienaam en e-mailadres ook om je straatadres, bedrijfsnaam en BTW-nummer (de laatste twee indien je als ondernemer de dienst of het programma wenst aan te kopen). Als je bedrijf buiten België gevestigd is, vraag ik je ook om je BTW-nummer, zodat ik de BTW kan verleggen. Je straatadres vraagt Innerhealing om je factuur netjes op te kunnen maken en om eventuele fysieke producten toe te kunnen sturen.

Innerhealing gebruikt voor uw bestelling altijd een beveiligde betaalomgeving. Om de betaling, (eventuele) facturering en boeking van uw dienst mogelijk te maken stuurt Innerhealing uw betaal- en boekingsgegevens rechtstreeks vanuit een beveiligde betaalomgeving naar een Payment Service Provider, naar een facturatiesysteem en naar een boekingssysteem. Eventuele boeking van de bestelde sessies behorende bij de diensten en/of programma’s die je aankocht worden ingepland in de digitale agenda via het boekingssysteem dat Innerhealing gebruikt. Innerhealing wijst je er graag op dat al de betrokken partijen betreffende betaalomgeving, facturatie- en boekingssysteem en digitale agenda eveneens gebonden zijn aan de Europese Privacywetgeving (AVG/GDPR) en zij zullen uw gegevens dan ook zo behandelen.

Wanneer je uw gegevens niet verstrekt?

Wanneer Innerhealing geen gebruik kan maken van uw gegevens dan kunt u geen gebruik maken van de service die je op de hoogte houdt van ontwikkelingen, nieuwtjes en aanbiedingen, je kunt geen diensten en/of programma’s (zowel betaald als gratis) aanschaffen, je kunt geen toegang krijgen tot aanvullende inhoud (zowel betaald als gratis) van bepaalde programma’s, je kunt geen formulier invullen, je kunt geen reacties geven op blog-/vlogposts en je kunt geen toegang krijgen tot aanvullend materiaal (zowel betaald als gratis).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Innerhealing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website wordt beheerd door ITSL, gevestigd in Heusden-Zolder. De website wordt gehost op servers van een Belgische hostingsprovider die voldoet aan de AVG/GPDR. Dit wordt geborgd binnen een verwerkersovereenkomst tussen Innerhealing en de beheerder van de website.

Gegevens die je invult op de website worden automatisch doorgestuurd naar Innerhealing via een beveiligde SSL-verbinding. Alle contactformulieren lopen via de beveiligde SSL-verbinding.

Als je het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Innerhealing door gebruik te maken van het contactformulier op de website of via de contactgegevens die je van Innerhealing ontvangen hebt.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Innerhealing en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Innerhealing een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Innerhealing van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@innerhealing.be.

Innerhealing vraagt u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan. Maak in die kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, max. binnen vier weken, op uw verzoek.

Innerhealing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale gegevensbeschermingautoriteit.

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSEL

Tel. 02/274.48.00

Fax. 02/274.48.35

commission@privacycommission.be

Cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De informatie, die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om bepaalde functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische & functionele cookies).Tevens om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website en onze diensten te verbeteren / optimaliseren (analytische cookies).Ook wordt het aanbod voor u interessanter gemaakt door middel van gerichte advertenties via verscheidene kanalen (advertentie cookies). Bovendien wordt U de mogelijkheid geboden om de informatie op de website te delen via verschillende ‘social media’ (social media cookies).

Wanneer u de website voor het eerst bezoekt, wordt er een banner getoond waarin wordt aangegeven dat, indien u onze policies accepteert op de website, u Innerhealing toestemming geeft om cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de privacy en cookie policy.

Innerhealing heeft geen controle op wat derde partijen zelf met gegevens doen die via de geplaatste cookies worden verkregen. Meer informatie over de wijze waarop de partijen de verkregen gegevens opslaan en wat zij met de gegevens doen, kunt u vinden in de privacyverklaring van de betreffende partijen (let op: die kan regelmatig wijzigen).

Google Analytics.

Innerhealing maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken om zo de werking van de website gebruiksvriendelijker te maken. De aldus verkregen informatie met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie, je vindt daar ook het privacy-beleid van Google Analytics. Google gebruikt die informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Innerhealing te kunnen verstrekken. Google kan de informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover de derden de informatie namens Google verwerken. Innerhealing heeft hier geen invloed op. Innerhealing heeft Google geen toestemming gegeven om de via website ‘innerhealing.be’ verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Facebook pixel.

De website maakt ook gebruik van de “Custom Audience” pixel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) voor statistische doeleinden en marktonderzoek. Met behulp van de verkregen gegevens kan Innerhealing de Facebook-activiteiten zo doeltreffend mogelijk maken. Zo toont Innerhealing specifieke berichten of advertenties alleen aan de bezoekers van onze website, of kan Innerhealing Facebook ads laten lopen op Facebook voor mensen die een bepaalde pagina van de website bezocht hebben.

De verzamelde gegevens worden alleen versleuteld verzonden naar Facebook en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De verzonden gegevens zijn anoniem voor Innerhealing en de persoonsgegevens van individuele gebruikers zijn niet zichtbaar voor Innerhealing. Facebook zal de informatie in overeenstemming met diens data-use-policy gebruiken (zie https://www.facebook.com/about/privacy).

Hoe kunt u cookies beheren?

Cookies worden geplaatst met een door de website bepaalde bewaartermijn maar kunnen door de gebruiker op elk moment verwijderd worden. Hoe u dat doet verschilt van browser tot browser. Raadpleeg daarvoor dus best de helpfunctie. Het verwijderen en/of weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kunt gebruiken. Meer informatie over het beheren van cookies kunt u vinden op de website: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Innerhealing heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Innerhealing kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Innerhealing raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Innerhealing zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@innerhealing.be, dan verwijderd Innerhealing de informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Innerhealing neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Innerhealing) tussen zit.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Innerhealing gebruikt een aantal veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Zo werkt Innerhealing met de beschermde veilige server van het hostingbedrijf waar Innerhealing mee samenwerkt en worden uw gegevens opgeslagen in een beveiligde database. Op de website worden de gegevens die je met Innerhealing deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar Innerhealing verstuurd, alle gevoelige informatie wordt dus via Secure Socket Layer (SSL) technologie verstuurd. Innerhealing gebruikt de benodigde certificaten om uw opgeslagen gegevens te beschermen. En uw betaalgegevens en betalingen lopen veilig via betrouwbare partijen. Innerhealing wijst u er graag op dat al de betrokken partijen eveneens gebonden zijn aan de Europese Privacywetgeving (AVG/GDPR) en zij zullen uw gegevens dan ook zo behandelen.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

Innerhealing zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden opgeslagen zolang je ingeschreven blijft op de hoofdmailinglijst en je je hiervoor niet hebt afgemeld of zolang je een dienst lopen hebt en/of een programma volgt (zowel betaald als gratis).Facturatie- (en boekhoudkundige) gegevens: wettelijk gezien is Innerhealing verplicht facturen 10 jaar te bewaren. Dat betekent dat uw facturatie- (en boekhoudkundige) gegevens ook gedurende die periode in de door Innerhealing gebruikte systemen bewaard blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Innerhealing verkoopt, ruilt, verstrekt, deelt of geeft op geen enkele manier uw persoonlijke gegevens door, tenzij dit in uitzonderlijke situaties nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bv. gerechtelijk onderzoek).

Er zijn wel derden betrokken die Innerhealing ondersteunen in het operationeel maken van de website (innerhealing.be), de uitvoering van de bestelde diensten en/of programma’s (zowel betaald als gratis) en de betrokken administratieve en financiële zaken rondom Innerhealing. De derden zijn eveneens gebonden aan de nieuwe Europese Privacywet – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en behandelen uw gegevens aldus.

Websites van derden.

De privacy en cookie policy is niet van toepassing op websites en diensten van derden die eventueel door middel van links of scripts / plug-ins met de website verbonden zijn. Innerhealing kan niet garanderen dat de derden op een betrouwbare / veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Innerhealing raadt u daarom aan de privacyverklaring van de websites te lezen alvorens van de websites gebruik te maken.

Veiligheid en vertrouwelijkheid.

Innerhealing verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van de persoonsgegevens te voorkomen.

Innerhealing neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de klant/opdrachtgever meegedeelde gegevens te waarborgen. De klant erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De klant/opdrachtgever erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant/opdrachtgever zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op Innerhealing kan verhaald worden.

Let op met informatie die je openlijk deelt.

Innerhealing vindt uw privacy belangrijk en er zijn plekken waar er het op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van uw privacy, daarom wijst Innerhealing je hier graag nog even op om je hiervan bewust te maken. Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op blogs, videokanalen of op social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten Innerhealing. Innerhealing houdt zich niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van de informatie door derden.

Heb je een vraag, zorg of klacht over de Privacyverklaring?

Voor verdere informatie of indien je een vraag, zorg of klacht hebt over uw privacy of over de Privacyverklaring, kun je hiervoor steeds terecht via info@innerhealing.be.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je mij hebt gegeven weer in te trekken. Stuur mij als je dat wilt eveneens een mailtje info@innerhealing.be

Wijzigingen in Privacyverklaring en cookie policy.

Innerhealing behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Privacyverklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in de Privacyverklaring. Innerhealing houdt de Privacyverklaring eveneens up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacywetgeving. Je vindt steeds de meest accurate versie op de website. Innerhealing raadt u daarom aan de Privacyverklaring regelmatig nog eens te lezen.

Contact opnemen.

Mocht u verder, na het lezen van de privacy en cookie policy nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Innerhealing

Tervantstraat 221

3583 Beringen

info@innerhealing.be

+32 476 267 555